کویت خدمات انتقال مسافر به ایران از مرز شلمچه را راه اندازی کرد

کویت خدمات انتقال مسافر به ایران از مرز شلمچه را راه اندازی کرد

دولت کویت در راستای تسهیل روند جا به جایی مسافران و همچنین کسب درآمدزایی از صنعت گردشگری، خدمات جابه جایی زمینی مسافران به ایران از خاک عراق و مرز شلمچه را راه اندازی کرده است . به گزارش پرس شیعه؛ دولت کویت با اعطای...