آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ مرسلات

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ مرسلات

مرسلات یعنی فرستادگان و این سوره مکی است.  مرسلات به معنی فرستادگان است. منظور از مرسلات در این سوره، فرشتگانی است که برای رساندن وحی الهی، به سوی پیامبران فرستاده می شدند. در آغاز این سوره، با عبارتهای مختلف به...