تمام مرسولات پستی تا قبل از عید تحویل داده می‌شود مدیر عامل پست خبر داد؛

تمام مرسولات پستی تا قبل از عید تحویل داده می‌شود

مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه تمامی مرسولات تحویل داده شده به پست، تا پایان سال توزیع می‌شود گفت: ساعت کاری دفاتر پستی افزایش می یابد. به گزارش پرس شیعه؛ حسین مهری اظهار داشت: تا پایان سال به دلیل افزایش حجم مراجعان...