انتقاد بی‌ سابقه عضو ارشد فتح از سران عرب

انتقاد بی‌ سابقه عضو ارشد فتح از سران عرب

مروان برغوثی یکی از معروفترین اسرای فلسطینی و از اعضای ارشد جنبش فتح، سران عرب را به نادیده گرفتن قضیه فلسطین اشغالی متهم کرد . به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت مغربی هسپرس، "مروان برغوثی" روز دوشنبه در مصاحبه با...