وای بر امتی که چنین حکامی با سرنوشتش بازی می‌کنند!

وای بر امتی که چنین حکامی با سرنوشتش بازی می‌کنند!

عربستان سعودی انواع جرم و جنایت‌ها، از کشتار حجاج، صدور و حمایت از تروریسم تکفیری در کشورهایی چون عراق، سوریه و لیبی تا کشتار مردم بی گناه یمن و.. را مرتکب می شود بدون آنکه سازمان همکاری اسلامی حتی به این امور اشاره کند و...