با توسعه بدعت نزد وهابیت، دو چرخه در عربستان مرکب الشیطان نامیده شد آیت‌ الله مکارم شیرازی:

با توسعه بدعت نزد وهابیت، دو چرخه در عربستان مرکب الشیطان نامیده شد

حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند: وهابیون بدعت را آنچنان توسعه دادند که با مشاهده دوچرخه در عربستان سعودی، آن را مرکب الشیطان نامیدند. به گزارش پرس شیعه؛ معظم له صبح امروز در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم به روایتی از...