سجاد پور رئیس مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت خارجه شد با صدور حکمی از سوی ظریف؛

سجاد پور رئیس مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت خارجه شد

وزیر امور خارجه طی حکمی رئیس جدید مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی را منصوب کرد. به گزارش پرس شیعه؛ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه طی حکمی سید محمد کاظم سجادپور را بعنوان رئیس جدید مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی...