تاسیس مرکز اتحاد اسلامی و مسجد جامع الحسن در پاکستان

تاسیس مرکز اتحاد اسلامی و مسجد جامع الحسن در پاکستان

مراسم کلنگ زنی مرکز اتحاد اسلامی و مسجد جامع الحسن در لاهور پاکستان برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ مراسم کلنگ زنی مرکز اتحاد اسلامی و مسجد جامع الحسن در منطقه بوستان ارشد لاھور پاکستان، با حضور علما، روسای نھادھا،...