بزرگترین سازمان اسلامی اندونزی یک مرکز اسلامی در کابل می‌ سازد

بزرگترین سازمان اسلامی اندونزی یک مرکز اسلامی در کابل می‌ سازد

وزارت امور خارجه اندونزی با همکاری بزرگترین سازمان اسلامی این کشور، مرکز اسلامی اندونزی را در کابل تاسیس خواهد کرد. به گزارش پرس شیعه؛ وزارت امور خارجه اندونزی با همکاری «نهضت العلماء» بزرگترین سازمان اسلامی این...