ارتباط بهائیان و صهیونیست + اسناد یاد داشت؛

ارتباط بهائیان و صهیونیست + اسناد

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی طی یادداشتی به بررسی ارتباط بهائیان با رژیم جعلی اسرائیل و نفوذ بهائیان در رژیم منحوس پهلوی" پرداخته است. حجت‌السلام والمسلمین روح‌ الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی طی...