اولین مرکز اطلاعات اسلامی در بمبئی هند راه اندازی شد

اولین مرکز اطلاعات اسلامی در بمبئی هند راه اندازی شد

اولین مرکز اطلاعات اسلامی در بمبئی هند از سوی جماعت اسلامی راه اندازی شد. به گزارش پرس شیعه؛ اولین مرکز اطلاعات اسلامی از سوی جماعت اسلامی ھند در منطقه میرا رود بمبئی شھر تجاری ھندوستان راه اندازی و بھرہ برداری...