بهار غربی اروپا را به کدام سو می برد؟

بهار غربی اروپا را به کدام سو می برد؟

در حالی که واکنش ها به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ادامه دارد، برخی کارشناسان این رخداد را سر آغاز دورانی می دانند که از آن با تعبیر "بهار غربی" یاد می شود. به گزارش پرس شیعه؛ دکتر "سعید اللاوندی"، مدیر مرکز مطالعات...