فراخوان همایش بین المللی اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی تمدید شد

فراخوان همایش بین المللی اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی تمدید شد

دومین همایش بین المللی اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی از سوی مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی تا ۳۰ آبان ماه سال جاری تمدید شد. به گزارش پرس شیعه؛مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر دوستانه...