مرگ انسان به دست کیست؟!

مرگ انسان به دست کیست؟!

در قرآن، گاهى خداوند کارهایى را به خودش نسبت مى دهد و گاهى همان کار را به دیگرى، مثلاً در مورد گرفتنِ جان انسان، یک جا مى فرماید: «اللّه یتوفّى الانفس» (سوره زمر، آیه ۴۲) خدا، جان مردم را مى گیرد. و در جاى دیگر مى فرماید:...