معجزه در حین اهدای عضو پس از وفات!

معجزه در حین اهدای عضو پس از وفات!

رویداد معجزه آسا هنگام جدا کردن اعضای یک بدن مرده برای پیوند به بیماران نیازمند، شگفتی پزشکان و پرستاران اتاق عمل را به دنبال داشت. به گزارش پرس شیعه به نقل از العالم، درعمل جراحی اهدای عضو ابتدا اعضا یا بافت های سالم...