ایست دختر انقلابی به کلینتون: زندگی‌ام متعلق به انقلاب است

ایست دختر انقلابی به کلینتون: زندگی‌ام متعلق به انقلاب است

مریم الخواجه، دختر جوان بحرینی است که با جسارت یک انقلابی راه هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا را سد کرد تا او را درجریان اوضاع کشورش قرار دهد و به این ترتیب همه کنجکاو شدند نام این دختر انقلابی را بدانند. به گزارش...