اوباما گارلند را برای عضویت در دادگاه عالی آمریکا معرفی کرد

اوباما گارلند را برای عضویت در دادگاه عالی آمریکا معرفی کرد

رئیس جمهور آمریکا یک قاضی ۶۳ ساله را برای عضویت در دیوان عالی آمریکا معرفی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که قصد دارد مریک گارلند، قاضی باسابقه دادگاه استیناف را برای عضویت در دیوان...