نوشته هایی با برچسب "مزدوران بلک واتر"

مزدوران داین گروپ جایگزین بلک واتر در یمن

مزدوران داین گروپ جایگزین بلک واتر در یمن

نخستین گروه از مزدوران شرکت امنیتی «داین گروپ» به عنوان جایگزین نیروهای «بلک واتر» وارد یمن شدند. به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، نخستین گروه از مزدوران شرکت امنیتی «داین گروپ» آمریکا به عنوان جایگزین مزدوران...

خروج مزدوران بلک واتر از تعز تحولات یمن؛

خروج مزدوران بلک واتر از تعز

دریافت تلفات سنگین موجب شد شرکت «بلک واتر» مزدورانش را از جبهه العمری در استان تعز یمن خارج کند. به گزارش پرس شیعه، به نقل از سبا، شرکت امنیتی «بلک واتر» تصمیم گرفت پس از دریافت تلفات سنگین، مزدورانش را از جبهه العمری...