دو مقام دیگر بزریلی از سمت خود استعفا دادند

دو مقام دیگر بزریلی از سمت خود استعفا دادند

وزیر ورزش و مسئول سازماندهی امنیت مسابقات المپیک تابستانی از مقام خود کناره‌گیری کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، در پی اتهامات فساد مالی که شامل سیاستمداران و تجار بزرگ برزیل شده است، دو نفر دیگر از مقامات...