افشاگری شرکت کننده مسابقات فرمول یک درباره آل خلیفه

افشاگری شرکت کننده مسابقات فرمول یک درباره آل خلیفه

روزنامه انگلیسی تلگراف از انتقادات یکی از شرکت کننده های مسابقه فرمول یک بحرین در خصوص نقض حقوق بشر دراین کشور سخن گفت به گزارش پرس شیعه؛ لوئیس هامیلتون یکی از شرکت کنندگان مسابقه فرمول یک در بحرین در یکی از پست های...