مسلمانان آمریکا در طرح اطعام فقرا شرکت کردند درس عملی مسلمانان به اسلام هراسی در غرب؛

مسلمانان آمریکا در طرح اطعام فقرا شرکت کردند

مسلمانان ایالت آلاباما در آمریکا در تلاشی دسته جمعی و گروهی، در روز ملی اطعام فقرا در این کشور شرکت کردند. این اقدام جمعی در حالی انجام شد که اسلام‌ هراسی به علت سخنان ضداسلامی در میانه انتخابات ریاست جمهوری رو به گسترش...