عکسی که سه قاره را وحشت‌ زده کرد!

عکسی که سه قاره را وحشت‌ زده کرد!

تصویر یک تمساح غول‌ پیکر، بینندگان را در اروپا، آفریقا و استرالیا، وحشت‌ زده کرد! این تصویر تمساح بزرگی را نشان می دهد که در یک شکارگاه عمومی به ثبت رسیده و گردشگران را از نزدیک شدن به آب هایی که این تمساح در آن صید...