سرگردانی مسافران ترکیه در فرودگاه مدنی تبریز ؛ کارت پرواز صادر شد

سرگردانی مسافران ترکیه در فرودگاه مدنی تبریز ؛ کارت پرواز صادر شد

تبریز - سرگردانی مسافرین به مقصد ترکیه در فرودگاه شهید مدنی تبریز ادامه دارد ولی لحظاتی پیش کارت پرواز صادر شده است. به گزارش پرس شیعه؛ مسافرین تبریزی به مقصد ترکیه بعد از چند ساعت معطلی کارت پروازشان صادر شده است ولی...