کمک مستشاران ترکیه‌ ای به عناصر مسلح در حلب سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:

کمک مستشاران ترکیه‌ ای به عناصر مسلح در حلب

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به گزارش‌ هایی در خصوص کمک مستشاران نظامی ترکیه ای به عناصر مسلح در حلب تأکید کرد، با وجود اقدامات تحریک آمیز تروریستها به ویژه در حلب و اطراف آن، آتش بس در سوریه همچنان پا برجا...