سردار سلیمانی به عنوان مستشار نظامی به عراق دعوت شده است الجعفری در دیدار با تمام سلام:

سردار سلیمانی به عنوان مستشار نظامی به عراق دعوت شده است

وزیر خارجه عراق در جریان دیدار با نخست وزیر لبنان در بیروت تأکید کرد: سردار سلیمانی به دعوت دولت بغداد و به منظور انجام مأموریت مستشاری وارد عراق شده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه نیوز، «ابراهیم الجعفری»...