اردوغان با اسد در مسجد اموی نماز می خواند؟

اردوغان با اسد در مسجد اموی نماز می خواند؟

رهبر یک حزب چپ گرای ترکیه پیش بینی کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور، بعد از عادی سازی روابط با روسیه ،در مسیر عادی سازی روابط با بشار اسد ،همتای سوری خود، حرکت کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه "آنکارا...