کشف و ضبط در چوبی تاریخی مسجد سید محمدیه نایین

کشف و ضبط در چوبی تاریخی مسجد سید محمدیه نایین

در چوبی مسجد سید محمدیه (پادرخت) نایین با همکاری یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی اصفهان و تهران کشف و ضبط شد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از روابط عمومی یگان حفاظت میراث فرهنگی، این در که دارای تزئینات و منبت کاری با قدمت...