مسلمانان باید به فکر صدور الگوی تمدن اسلامی به جهان باشند

مسلمانان باید به فکر صدور الگوی تمدن اسلامی به جهان باشند

رئیس اتحادیه علمای مقاومت گفت: با توجه به افزایش دشمنی ها با اسلام و عملکرد زشت برخی مدعیان اسلام، اولین وظیفه مسلمانان این است که الگویی مناسب و درخشان از اسلام را به جهان ارائه کنند. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ ماهر حمود...