تمام محرمات اسلامی به کرامت انسانی ختم می شود ؛ کلیسا همانند مسجد نزد شیعیان قابل احترام است آیت الله فاضل لنکرانی در دیدار معاون پاپ؛

تمام محرمات اسلامی به کرامت انسانی ختم می شود ؛ کلیسا همانند مسجد نزد شیعیان قابل احترام است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به محرمات در فقه اسلامی، تصریح کرد: اگر بخواهیم تمام محرمات را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم که به کرامت انسانی ختم می شود. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی...