اخطار سردار جزایری به جنگنده‌ ها و ناو های آمریکایی

اخطار سردار جزایری به جنگنده‌ ها و ناو های آمریکایی

معاون ستاد کل نیروهای مسلح، با هشدار به جنگنده‌ها و ناوهای امریکایی دربارۀ نزدیک شدن به مرزهای هوایی و دریایی ایران، تاکید کرد: فرماندهان ما از اختیاراتی برخوردارند که در برخورد با خاطی، کمترین تردیدی به خود راه نمی...