راهپیمایی مسلمانان اورلاندو در محکومیت خشونت

راهپیمایی مسلمانان اورلاندو در محکومیت خشونت

مسلمانان ایالت فلوریدا در پارک «دریاچه اولا» در مرکز شهر «اورلاندو» این ایالت گردهم آمدند تا ضمن اعلام همبستگی با جامعه و محکوم کردن هر نوع خشونت، آگاهی مردم در مورد خشونت‌هایی که در سراسر جهان در حال وقوع است را...