آمریکا از میانمار خواست به خشونت و بد رفتاری با مسلمانان روهینگیا پایان دهد

آمریکا از میانمار خواست به خشونت و بد رفتاری با مسلمانان روهینگیا پایان دهد

یک نهاد دولت آمریکا که مسئول آزادی های دینی است از دولت جدید میانمار خواسته است تا سیاست بد رفتاری و اعمال خشونت علیه مسلمانان روهینگیا را متوقف کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، کمیسیون آمریکا برای آزادی های...