نمی توان سرنوشتی جز شهادت برای مجاهدان بزرگ متصور شد تجمع علمای مسلمان:

نمی توان سرنوشتی جز شهادت برای مجاهدان بزرگ متصور شد

تجمع علمای مسلمان لبنان با تسلیت شهادت فرمانده حزب الله تأکید کرد که نمی توان هیچ سرنوشتی جز شهادت برای این افراد متصور شد. به گزارش پرس شیعه؛ تجمع علمای مسلمان لبنان در پیامی شهادت مصطفی بدرالدین از فرماندهان حزب...