مسلمانان نیویورک ضرب و شتم جوان مسلمان را محکوم کردند

مسلمانان نیویورک ضرب و شتم جوان مسلمان را محکوم کردند

هفته گذشته سه اسلام ستیز جوانی مسلمان را مورد ضرب و شتم قرار داده و فرار کردند. به گزارش پرس شیعه؛  مقامات مسلمان منطقه آستوریا در نیویورک خواستار محکومیت حمله اسلام ستیزان به جوان مسلمان شدند. سادیا خلیق مدیر شورای...