روایتی از روزه داری چند تازه مسلمان چینی

روایتی از روزه داری چند تازه مسلمان چینی

گلادیس از تازه مسلمانان چینی می‌گوید: مادرم ما را درک کرده و از ما بسیار حمایت کرد. او حتی مرا هر روز برای خوردن سحری بیدار می‌کرد و برایم غذای حلال آماده می‌کرد. به گزارش پرس شیعه؛ روزه‌ داری برای تازه مسلمانان چینی...