مسلمانان کشمیر در انتظار بازگشت فرزندان ناپدید شده

مسلمانان کشمیر در انتظار بازگشت فرزندان ناپدید شده

رادیو پاکستان پس از روز جهانی مادر اعلام کرد که هزاران مادر کشمیری در منطقه تحت نظارت هند سالها در انتظار بازگشت ۸۰۰۰ فرزند ناپدید شده خود هستند. به گزارش پرس شیعه؛ روز جهانی مادر در منطقه کشمیر تحت نظارت هند در حالی...