حمله زن آمریکایی به زنان مسلمان و نوزادانشان

حمله زن آمریکایی به زنان مسلمان و نوزادانشان

یک زن آمریکایی با حمله به دو زن مسلمان در نیویورک که در حال حمل کالسکه نوزادانشان بودند، سعی کرد حجاب آنان را بردارد. به گزارش پرس شیعه؛ مقام های آمریکایی اعلام کردند که یک زن اهل نیویورک با نزدیک شدن به دو زن مسلمان در...