حکایت یک فرانسوی تازه مسلمان شده از تجربه غبار روبی مسجد

حکایت یک فرانسوی تازه مسلمان شده از تجربه غبار روبی مسجد

فرانسوا، فرانسوی تازه مسلمان شده گفت: روزی برای غبارروبی به امامزاده صالح رفتم حسی غیر قابل وصف و فوق العاده به من دست داد پس از آن هم همیشه در هنگام حضورم در این مکان به همین حالت می رسم. به گزارش پرس شیعه؛ فرانسوا حسین...