پیشتازی یک مسلمان در انتخابات شهردار لندن

پیشتازی یک مسلمان در انتخابات شهردار لندن

احتمال می رود طی سه هفته آتی، یک مسلمان برای نخستین بار شهرداری لندن را در دست بگیرد. به گزارش پرس شیعه؛ بر اساس نظرسنجی‌ ها «صدیق خان» ۴۵ ساله پیشتاز رقابت‌های انتخاب شهردار لندن است که طی چند هفته آتی برگزار...