نوشته هایی با برچسب "مسولیت پذیری"

کوتاهی در انجام مسئولیت صدمات جبران ناپذیری را به جامعه خواهد زد حضرت آیت الله علوی گرگانی:

کوتاهی در انجام مسئولیت صدمات جبران ناپذیری را به جامعه خواهد زد

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند: مسئولیت امانت است، باید در حفظ امانت کوشا بود و تمام تلاش خود را بکار بگیریم تا بهترین خدمت را به جامعه کنیم. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار...

احترام به والدین و مسؤولیت ‎پذیری در برابر فرزندان سبب حفظ جامعه می‎شود آیت الله جوادی آملی:

احترام به والدین و مسؤولیت ‎پذیری در برابر فرزندان سبب حفظ جامعه می‎شود

حضرت آیت ‎الله جوادی آملی با اشاره به این که هر انسانی در برابر سه نسل مسؤول است، گفت: انسان نسبت به نسل قبلی، یعنی پدر و مادر، نسبت به خودش و نسبت به فرزندانش مسؤولیت دارد و این مسؤولیت‎پذیری عمود خانواده را در جامعه...