برخی با ایجاد مسیر انحرافی مانع روی آوری مردم به دین اسلام شدند حضرت آیت الله علوی گرگانی؛

برخی با ایجاد مسیر انحرافی مانع روی آوری مردم به دین اسلام شدند

پیامبراسلام(ص) ۲۳ سال تلاش کردند تا همه به دین واحد روی بیاورند، اما بعضی ها در این میان کارشکنی کردند و نگذاشتند همه مردم به سمت دین و اسلام بیایند و با به وجود آوردن مسیرهای انحرافی، باعث انحراف در دین و جامعه شدند. به...