مشاهده فیلم و تصاویر غیر اخلاقی چه حکمی دارد؟

مشاهده فیلم و تصاویر غیر اخلاقی چه حکمی دارد؟

پاسخ بسیاری از سئوالات در خصوص حکم شرعی تماشای فیلم‌ های غیراخلاقی به دستور پزشک یا برای یادگیری اعمال زناشوئی و غیره را در اینجا بخوانید به گزارش پرس شیعه؛ مشاهده تصاویر و فیلم‌های غیراخلاقی در صورتی که موجب تحریک شده...