ابعاد تازه ای از فساد سیاستمداران عراق

ابعاد تازه ای از فساد سیاستمداران عراق

یکی ازنمایندگان مجلس عراق از دست داشتن عضو دفتر سیاسی اتحاد نیروهای عراقی در فسادهای این کشور خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ "مشعان الجبوری"، نماینده مجلس عراق، گفت: «حیدر الملا، عضو دفتر سیاسی اتحاد نیروهای عراقی (اهل...