اولین مصاحبه جنجالی با مجتهد مرموز عربستانی

اولین مصاحبه جنجالی با مجتهد مرموز عربستانی

فعال عربستانی با نام مجتهد که با افشای انبوهی از اطلاعات محرمانه و جنجالی از مسائل داخلی خانوادۀ حاکم در عربستان از طریق تویتر، شهرت بسیاری را در جهان عرب کسب کرده، برای نخستین بار در یک مصاحبه از نحوه دستیابی به این...