عملیات شهادت طلبانه «مصباح ابوصبیح» سیلی به صورت اشغالگران بود حزب الله:

عملیات شهادت طلبانه «مصباح ابوصبیح» سیلی به صورت اشغالگران بود

حزب الله در بیانیه ای تاکید کرد که عملیات شهید «مصباح أبوصبیح» که در امن ترین منطقه در قلب قدس اشغالی صورت گرفت، سیلی محکمی به صورت اشغالگران بود و ما این عملیات را ارج می نهیم. به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، حزب...