اکران و نقد نزدیکتر در فرهنگسرای ارسباران

اکران و نقد نزدیکتر در فرهنگسرای ارسباران

فیلم سینمایی «نزدیکتر» اولین تجربه بلند سینمایی مصطفی احمدی یکشنبه دوم اسفند در سیصدو هشتادو چهارمین نشست باشگاه فیلم تهران در فرهنگ سرای ارسباران با حضورعوامل فیلم اکران و نقد می شود . به گزارش پرس شیعه،فیلم سینمایی...