شکنجه فعال سیاسی مصری در زندان‌های امارات

شکنجه فعال سیاسی مصری در زندان‌های امارات

یک فعال سیاسی مصری که در امارات زندانی شده با انتشار فایلی صوتی اعلام کرده که در زندان‌های امارات بارها شکنجه روحی و جسمی شده است. به گزارش پرس شیعه، «مصعب احمد عبدالعزیز» فعال سیاسی مصری که در امارات زندانی شده در...