بررسی تحولات یمن در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

بررسی تحولات یمن در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

نشست بررسی تحولات یمن به همت گروه خلیج فارس پژوهشکده مطالعات خاورمیانه برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ تحولات اخیر یمن در نشستی به اهتمام گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در این پژوهشگاه...