همایش اعتدال فکری در مطالعات اسلامی در مصر برگزار شد

همایش اعتدال فکری در مطالعات اسلامی در مصر برگزار شد

هفتیمن همایش بین المللی اعتدال فکری در مطالعات اسلامی با سخنرانی وزیر اوقاف مصر برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ هفتمین همایش بین المللی «اعتدال فکری در مطالعات اسلامی» با حضور وزیر اوقاف مصر، استاندار و رییس دانشگاه...