توصیه‌ اکید آیت الله بهجت به اهل منبر

توصیه‌ اکید آیت الله بهجت به اهل منبر

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود:آقا شیخ مهدی واعظ خراسانی معروف که در این کار متبحر بود و در زمان رضا پهلوی از ایران خارج شده بود و در مدرسه‌ی ما حجره داشت بعد از هفتاد سال سابقه‌ی کار، برای رفتن به منبر، مقید به...